måndag 4 oktober 2010

random

på wikipediaartikeln on instant noodles står det ett stycke om varje land. Vilka märken som finns och hur det äts. På stycket om instant noodles i sverige står det nästan bara om hur billigt det är.

Cup noodles are usually sold for 10 SEK per package, while packet noodles are usually sold at 4 for 15, 5 for 20 or 6 for 30

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar