söndag 7 mars 2010

I'd really like us to be dying together.

Jag har skrivit och tänkt så mycket bra nu när jag har varit instängd i mig själv den senaste veckan i Åre. Om jag visade det för er skulle ni prisa mig, älska mig för all framtid och dyrka mig och mitt intellekt. Ni skulle batala mig.
Men jag kan inte, My national resources consist of two joints of marijuana millions of genitals.
An unpublishable private literature that goes 1400 miles and hour and twentyfivethousand mental institutions.
Som Allen Ginsberg sa, alltså.

Jag kan inte ens ta åt mig äran för den något emoaktiga rubriken. Av samma skäl som mina texter inte kan publiceras så kan jag inte heller ge credit till den som sa det från början.

Mitt liv är ett triangeldrama och det är jag som är det tredje hjulet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar